‘5N 2K’ Efficient Method Of Reading


Creative Commons License

Demir H.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.18, no.2, pp.241-264, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Page Numbers: pp.241-264

Abstract

Reading has become a part of our lives. Can be considered as a more efficient method to read “5N 2K” Today 1K 5W is located in amet- hod as textbooks. Method, Turkish, social sciences, hadith, used in history and geography texts. One of the proposed method is close to what we Bulduru method. Bulduru method of the concepts, principles and conforms to the teaching of generalization. However, historical events, not applicable in the teaching of the subjects. Another method is the question-answer method. Memorizing formulaic responses which correspond to specific questions of the students and say it was based on the principles as well as the answers when we asked questions. With 5N 2K efficient method of reading students learn the elements of the sentence for the Turkish language. Read the question and answer because they understand better focus their attention. History and so on. course for place, time and events in a healthy way than they assays because they focused on people. Can establish the cause and effect relationships more comfortable: it uses the class teacher list, as soon as possible, more students will be recognized as a name, can be addressed by their names. 5N 2K Bulduru and is similar to the question-answer method. But be based reading text and separates him from the others. Sample selected for the application of this method is a hadith.

Okumak hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Daha verimli okumak için bir yöntem olarak ‘5N 2K’ ele alınabilir. Bugün ‘5N 2K’ bir yöntem olarak ders kitaplarında yer almaktadır. Yöntem, Türkçe, sosyal bilgiler, hadis, tarih ve coğrafya metinlerinde kullanılabilir. ‘5N 2K’ ya yakın yöntemlerden birisi buldurma yöntemidir. Buldurma yöntemi kavramların, ilkelerin, genellemelerin öğretimine uygundur. Ancak, tarihi olayların, olguların öğretiminde, uygulanması oldukça sınırlıdır. ‘5N 2K’ ya yakın diger bir yöntem ise soru-cevap yöntemidir. Bu yöntem, ögrencilerin belli soruların karşılığı olan kalıplaşmış cevapları ezberlemeleri ve o sorular sorul-duğunda cevapları olduğu gibi söylemeleri esaslarına dayanır. ‘5N 2K’ verimli okuma yöntemiyle öğrenciler Türkçe dersi için cümlenin öğelerini öğrenirler. Okuduklarını soru ve cevapla dikkatlerini topladıkları için daha iyi anlarlar. Tarih vb. dersler için yer, zaman ve kişi üzerinde yoğunlaştıkları için olayları daha sağlıklı bir şekilde tahlil ederler. Sebep sonuç ilişkilerini daha rahat kurabilirler: Öğretmen sınıf listesini kullandığı için, kısa sürede, daha çok öğrenciyi isim olarak tanır, onlara isimleriyle hitap edebilir. 5N 2K buldurma ve soru-cevap tekniğine benzemektedir. Fakat metin ve okuma merkezli olması onu Bu ikisindenayırmaktadır. u yöntemin uygulaması için seçilen örnek bir hadistir.