5n 2k Verimli Okuma Yöntemi


Creative Commons License

Demir H.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.18, ss.241-264, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.241-264

Özet

Okumak hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Daha verimli okumak için bir yöntem olarak ‘5N 2K’ ele alınabilir. Bugün ‘5N 2K’ bir yöntem olarak ders kitaplarında yer almaktadır. Yöntem, Türkçe, sosyal bilgiler, hadis, tarih ve coğrafya metinlerinde kullanılabilir. ‘5N 2K’ ya yakın yöntemlerden birisi buldurma yöntemidir. Buldurma yöntemi kavramların, ilkelerin, genellemelerin öğretimine uygundur. Ancak, tarihi olayların, olguların öğretiminde, uygulanması oldukça sınırlıdır. ‘5N 2K’ ya yakın diger bir yöntem ise soru-cevap yöntemidir. Bu yöntem, ögrencilerin belli soruların karşılığı olan kalıplaşmış cevapları ezberlemeleri ve o sorular sorul-duğunda cevapları olduğu gibi söylemeleri esaslarına dayanır. ‘5N 2K’ verimli okuma yöntemiyle öğrenciler Türkçe dersi için cümlenin öğelerini öğrenirler. Okuduklarını soru ve cevapla dikkatlerini topladıkları için daha iyi anlarlar. Tarih vb. dersler için yer, zaman ve kişi üzerinde yoğunlaştıkları için olayları daha sağlıklı bir şekilde tahlil ederler. Sebep sonuç ilişkilerini daha rahat kurabilirler: Öğretmen sınıf listesini kullandığı için, kısa sürede, daha çok öğrenciyi isim olarak tanır, onlara isimleriyle hitap edebilir. 5N 2K buldurma ve soru-cevap tekniğine benzemektedir. Fakat metin ve okuma merkezli olması onu Bu ikisindenayırmaktadır. u yöntemin uygulaması için seçilen örnek bir hadistir.