Education Information

Education Information

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Yoksulluğun bir nedeni olarak kamusal sosyal yardımlar: Sivas Merkez ilçe örneği

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Sosyoloji Ve Metodoloji (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Kemal Tahir’in düşün eserlerindeki bazı sosyolojik tartışmalar

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C2 Mastery English