Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİLİMSEL BİLGİDE ETİK VE İNTİHAL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.45, no.1, pp.91-108, 2021 (Other Refereed National Journals)

Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıfların Yoksullara Yardım Politikalarına İlişkin Tutumlar Üzerindeki Etkisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.44, no.2, pp.87-100, 2020 (Other Refereed National Journals)

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMARTJOURNAL), vol.6, no.33, pp.1229-1239, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRENCİLERİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.2, pp.1189-1213, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Medya Kullanımı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.1, pp.42-52, 2019 (Other Refereed National Journals)

Determining the gender role attitudes of academic staff and the affecting factors

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.10, no.35, pp.313-323, 2019 (Other Refereed National Journals)

Use of Social Media as a Tool for Political Communication in the Field of Politics

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.243-251, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), vol.16, no.1, pp.366-387, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Determinig Health Professionals’ Knowledge Levels on Child Abuse and Neglect

Journal of Turkish Studies, vol.14, no.2, pp.827-839, 2019 (National Refreed University Journal)

Yoksulllukla Mücadelede Yeni Bir Yaklaşım: İşlevsel Yoksulluk

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.26, pp.459-474, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yoksullukla Mücadele Aracı Olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.525-542, 2018 (Other Refereed National Journals)

Determination of Attitudes on Gender: A Study on Higher Education Students

European Scientific Journal, ESJ, vol.12, no.26, pp.269-288, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yoksulluğun Dünyada ve Türkiye’de Seyri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.1298, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kadın Yoksulluğu İle Mücadelede Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Yardım Programı: Sivas Örneği

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.33, no.33, pp.130-147, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Yardımların Sorunlu Alanı: Muhtaçlık Tespiti

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.39, no.2, pp.135-154, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tarihe Duyulan İlgi: Kemal Tahir

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.38, no.1, pp.59-83, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAĞLIKTA ŞİDDET ÜZERİNE ALANYAZINSAL BİR İNCELEME

Uluslararası Disiplinlerarası Şiddet Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.11-12

Yoksulluk, Sosyal Yardımlar ve Muhtaçlık Tespiti

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Konferans, Sivas, Turkey, 11 April 2019

Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.1149-1150

Yoksullukla Mücadelede Arada Kalanlar

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018), Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.93

Yoksullukla Mücadelede Koruyucu Sosyal Hizmet Uygulaması Olararak: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018), Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.73

Evcilikten Evliliğe

Çocuk Yaşta Evlilikler, Turkey, 28 November 2017

Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Yardım Programı Etki Analizi: Sivas Örneği

2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: “Göç, Yoksulluk ve İstihdam”, Konya, Turkey, 23 - 25 September 2016, pp.38-50

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi: Sivas Kredi Yurtlar Kurumu Örneği

Second Sarajevo International Conference on EU Integration Balkan Countries, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.414-431

Eğitim ve Yoksulluk

Bugünün Çiçekleri Yarının Gelecekleri Projesi Açılış Konferansı, Turkey, 30 March 2016

Şartlı Nakit Transferlerinden ŞNT Yararlanan Aileler Sivas ÖRNEĞİ

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2010, vol.1, pp.489-506

Şartlı Nakit Transferinden (ŞNT) Yararlanan Aileler: Sivas Örneği

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2010, vol.1, pp.487-526

Books & Book Chapters

Kadın Yoksulluğu Üzerine Kuramsal Bir İnceleme

in: KADIN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER, Erenel Şentürk, Ayten, Editor, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.39-50, 2021

ÇOCUK İSTİSMARININ GAZETE VE İNTERNETHABERLERİNDE TEMSİLİ

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt III, Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Yayınevi, pp.351-373, 2020

Toplumsal Sorunların Merkezindeki Aile

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Yılmaz DAŞLI, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-27, 2019

SAĞLIK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ

in: SAĞLIK SOSYOLOJİSİ, YILMAZ DAŞLI, EROL BULUT, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.1-20, 2019

Yeni Toplumsal Harektlerin Aktörü Olarak Yeni Orta Sınıf

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Kürşat ÖZDAŞLI, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.575-590, 2018

Sosyolojik Bir Olgu Olarak Erken Evlilikler

in: Sosyal Bilimler: İnsan ve Toplum, ERDOĞAN, Türkan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.27-41, 2018

Türk Toplumlarında İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Sonrası Kent

in: Kent Sosyolojisi, Mustafa Talas ve Emin Yiğit, Editor, Lisan Yayıncılık, İstanbul, pp.57-78, 2017

Toplumsal Tabakalaşma Olarak, Yeni Orta Sınıf

in: Toplumsal Tabakalaşma, Erem SARIKOCA, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-24, 2015