Education Information

Education Information

  • 2010 - 2014 Postgraduate

    Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1999 - 2005 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    Sigortacılık sektörü ile insani kalkınma endeksi arasındaki ilişkinin analizi: 1985-2017