Education Information

Education Information

 • 2007 - 2015 Doctorate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Philosophy, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Phılosophy, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  The emergence of the immaterial spirit through the material psyche in the philosophy of George Santayana

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Dan. Uyg. ve Arş. Mrk

 • 2003 Postgraduate

  Albert Camus felsefesinde saçma ve başkaldırı kavramları çerçevesinde hümanite anlayışı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English