Publications & Works

Articles Published in Other Journals

2012 Yatırım Teşvik Sistemi’nin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Erzurum’da Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.34, no.1, pp.179-205, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi

ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.4, pp.25-39, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK MEVDUAT BANKALARININ SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitim Araştırmaları Konferansı, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018