Virtopside çok kesitli bilgisayarlı tomografinin önemi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: MUHARREM ÇELİK

Danışman: FATMA YÜCEL BEYAZTAŞ