Mahmut es'ad Seydişehrî'nin hayatı ve Telhîs-i Usûl-i Fıkıh adlı eserindeki metodu


Creative Commons License

Öğrenci: TEYFİK YILMAZ

Danışman: Halis Demir

Mahmud Es'ad Seydişehrî Medrese eğitiminin yanı sıra döneminde yeni açılan okullarda müspet ilimleri de öğrendi. Müderris, Hukukçu ve Devlet Adamı olarak üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirdi. Geleneksel usûl-i fıkıh anlayışına bağlı kaldı. Ders kitabı olarak hazırlamış olduğu Telhîs-i Usûl-i Fıkıh adlı eseri, fıkıh usûlü konularını özet olarak içeren, bu alanda genel malumat almak isteyenler ve ıstılahlarla tanışmak isteyenler için orta seviye başvuru kitabıdır. Anahtar Kelimeler: Seydişehrî, Fıkıh Usûlu, Telhîs