Türkiye'de sosyal hizmet ve yardımların gerçekleştirilmesinde yönetsel ve yasal boyutlar – Sivas ilindeki uygulamalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DİDEM YILDIRIM NARİN

Danışman: Raci Kılavuz