Atımlı UV ışık ve gümüş nanopartiküllerinin beyaz şapkalı kültür mantarı (Agaricus bısporus) yüzeyinde listeria monocytogenes'in inaktivasyonu üzerine etkileri


Öğrenci: GAMZE KOÇER

Danışman: NENE MELTEM KEKLİK