Farklı yapılara sahip binalardaki akış yapılarının sayısal olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: MEHMET BALTA

Danışman: AHMET FERTELLİ