Evsel Atıksuların Elektrokimyasal Arıtma Prosesleri ile Arıtılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mehmet Utku Korkmaz

Danışman: Fuat Özyonar