Okullarda hayat boyu öğrenme kültürüne ilişkin öğretmenlerin algı ve görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: AYŞE ÇALIŞKAN TOYOĞLU

Danışman: SONER DOĞAN