İbn Sina ve Fahreddin Razi’de Ölümsüzlük


Öğrenci: Esma YILMAZ

Danışman: Abdullah Pakoğlu