Tekstil endüstrisi atıksularında kalıcı KOİ'nin belirlenmesi


Öğrenci: MELTEM ÇALIŞKAN

Danışman: Mustafa Değirmenci