Sivas İlinde Yetiştirilen Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1972) (Gökkuşağı alabalığı) Glutatyon S-transferaz Seviyelerinin Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Serpil Mit Bora

Danışman: Şeker Dağ

Özet:

Glutatyon S-transferaz (GST) izozimleri doğada yaygın olarak dağılır ve mikroplar, böcekler, bitkiler, balıklar, kuşlar ve memeliler (3) dâhil olmak üzere birçok organizmada bulunur. Bu enzimler, çoğunlukla reaksiyona giren bileşikten indirgenmiş glutatyonun (GSH) ayrılmasıyla farklı reaksiyon tiplerine yönelik çeşitli aktiviteler gösterir (9). Balıklar, endüstriyel dünyada artan seviyede kirli suya maruz kalan türlerden bazılarıdır. Sivas ilinde kültür balıkçılığında yetiştirilen gökkuşağı alabalığının karaciğer glutatyon S-transferaz enzim aktivitesi araştırılması amacıyla bu çalışma planlandı.