Polikliniğe başvuran diabetes mellituslu hastalarda depresyon durumu ve özbakım gücünün değerlendirilmesi


Öğrenci: NEZİHA ABA

Danışman: HAVVA TEL