Enerji depolama tankında katılaşma ve erime esnasında doğal konveksiyon ile ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: GÖKHAN GÜNHAN

Danışman: AHMET FERTELLİ