Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde çalışan araştırma görevlisi hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: SEMA YAMAN

Danışman: FATMA YÜCEL BEYAZTAŞ