Kronik ürtikerli olgularda prick test ve otolog serum deri testi sonuçlarının karşılaştırılması


Öğrenci: SEMİH KIZGIN

Danışman: MELİH AKYOL