Kamu yönetiminde e-devlet ve kaliteli hizmet sunumu açısından emniyet hizmetlerinde e-uygulamalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: MEHMET ÖZÜTÜRKER

Danışman: RACİ KILAVUZ