MEBENDAZOLÜN KANSERLİ HÜCRELERDE APOPTOTİZ İNDÜKLEYİCİ VE TUBULİN İNHİBİSYONU YAPICI ETKİLERİ BAKIMINDAN, PACLİTAXEL VE VİNCRİSTİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MAHMUT ŞAHİN

Danışman: HAKİ KARA