MEBENDAZOLÜN KANSERLİ HÜCRELERDE APOPTOTİZ İNDÜKLEYİCİ VE TUBULİN İNHİBİSYONU YAPICI ETKİLERİ BAKIMINDAN, PACLİTAXEL VE VİNCRİSTİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI


Öğrenci: MAHMUT ŞAHİN

Danışman: HAKİ KARA