Hymenoptera Takımında Böcek Öldürücülere Karşı Direnç


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mehmet Kidiroğlu

Danışman: Şeker Dağ

Özet:

Kuşburnu (Rosa canina L.) Sivas ilinde doğal olarak bulunmaktadır. Son yıllarda ekonomik önemi artmıştır. Çoğu bitkide olduğu gibi kuşburnu üzerinde de zarar oluşturan çeşitli böcekler mevcuttur. Bunlardan biri de gal oluşturan Diplolepis fructuum (Rübsaamen, 1895) ((Hymenoptera: Cynipoidae) ‘dur.

Bu çalışmada kuşburnu bitkisinde gal oluşturarak ürün kaybına yol açan D.fructuum’un ilaçlara karşı direnç oluşturmasında etkili olan asetilkolin esteraz (AChE) enzim aktivitesinin böcek gelişim evrelerindeki (yumurta,larva, nimf, ergin) miktarı  belirlenecektir. Arazi çalışmasında D. fructuum galleri toplanarak böcek besleme odalarında yetiştirilecek, elde edilen yumurta, larva , nimf ve erginler alınarak  laboratuvarda  çalışılacaktır. Enzim düzeyini belirlemede çok kullanılan biyokimyasal bir yöntem olan poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) yapılacaktır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında böceğin gelişim dönemindeki esteraz aktivitesi kullanırlık açısından değerlendirilecektir. Esteraz enzim yoğunluğu çok olan dönemde ilaçlama yapılması durumunda ilacın daha etkili olacağı ve tarım zararlısının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması daha kolay olacaktır. Ayrıca daha az tarım ilacı kullanılarak çevre kirliliğine yol açma riski de azaltılacaktır.

Zararlı böcek populasyonlarında insektisitlere karşı oluşan direncin genetik özelliklerinin de araştırılarak, direnç mekanizmalarının belirlenmesi ve bu bilgilere dayanarak populasyonların direnç mekanizmasının açıklanabilmesi önemlidir. Bu kapsamda Araştırma bölgelerinden toplanan D.fructuum populasyonlarında Glutathione S-transferaz gen bölgesi çalışmaları da yapılacaktır