Emevî halifelerinden Ömer B. Abdülaziz'in hâricî ve Şîî mezhep akımlarına yönelik siyaseti


Öğrenci: MURAT TOKGÖZ

Danışman: METİN BOZKUŞ