Çamur Dezentegrasyonunda Ultrasonik Destekli Elektrokimyasal Prosesin İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mohamad Hammal SABOUNI

Danışman: Fuat Özyonar