Sivas ilinde silah sahibi kişilerin sosyodemografik ve kişilik özelliklerine kriminolojik yaklaşım


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: ÖZGÜN DEMİRKAN

Danışman: FATMA YÜCEL BEYAZTAŞ