Dairesel ve üçgen tipi kanatçık yüzeylerde ısı geçişinin sayısal olarak incelenmesi


Öğrenci: GÜLÇİN KÖSE

Danışman: Dogan Engin Alnak