Elektromanyetik Alan Altındaki Ters Parabolik Bir Kuantum Kuyusunun Optik Özellikleri


Öğrenci: Abdurrahman TUNCER

Danışman: Fatih Ungan