Mantık ve değerler eğitimi


Öğrenci: MUSTAFA YALÇINKAYA

Danışman: Kamil Kömürcü