Belediyelerde yönetişim ve müşteri-vatandaş odaklılık tartışmaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: FETHULLAH DUMAN

Danışman: RACİ KILAVUZ