Geleneksel kamu yönetiminden kamu işletmeciliğine geçiş: "Personel yönetiminde farklılaşma ve Türkiye'ye yansımaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET GÜLDEN

Danışman: Raci Kılavuz