Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sıvı Sodyumun Geriye Dönük Adım Akışında Isı Transferi Artışı ve Akış Özelliklerinin Araştırılması

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.163-179

Farklı Kanatçık Düzenlemelerine Sahip Plakalı KanatçıklıIsı Değiştiricileri için Isı Transferi ve Basınç Düşüşünün İncelenmesi

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.146-162

The Effect of Different Rotation Speeds and Feedrates on the Friction Stir Welding ofAISI304/AISI316 Stainless Steel Pairs

Proceedings of 7th International Academic Conference on Economics,Business, Engineering and Social Sciences, 21 - 23 Aralık 2019