Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Astaksantin’in Sıçanlarda Pentilentetrazolle Oluşturulan Epileptik Nöbetler ve NöbetSonrası Oluşan Hipokampal Nöron Hasarı Üzerine Etkisi

V. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.665

The Effect of Dopamin(2) Receptor on Oxytocin-Induced Analgesia in Rats

3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, Malatya, Turkey, 29 June - 01 July 2018, vol.107, pp.17-18 identifier

Dimensions and pneumatization of the anterior clinoid process in middle Anatolian population

International Symposium on Morphological Sciences 2015, İstanbul, Turkey, 02 September 2015, vol.9, pp.222

Dimensions and Pneumatization of the Anterior Clinoid Process in Middle Anatolian Population between 02 06 September 2015

XXIV International Symposium on Morphological Sciences in Istanbul University, Faculty of Science, Prof. Dr. Cemil Bilsel Congress Hall, Istanbul, İstanbul, Turkey, 2 - 06 September 2015

MRI based detalied evaluation of the anatomy of the human coccyx

XXIV. International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, Turkey, 2 - 06 September 2015

Books & Book Chapters

Aksiyel İskelet (Skeleton Axiale)

in: Sağlık Bilimleri için Anatomi, Öner Zülal, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.35-59, 2021

Proton Pompaları Hakkında Genel Bilgi

in: Her Yönü ile Proton Pompaları ve Proton Pompa İnhibitörleri, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Dr. Öğr. Üyesi. Merve Ergül, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.1-10, 2020

Karsinogenez

in: Her Yönü ile Kanser, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Doç. Dr. Koray Sayın, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.145-156, 2020 Sustainable Development