Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI İLE BİTCOİN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPAYSİNİR AĞI İLE TAHMİNİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.157-169, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EZBERCİ ÖĞRENMEYE KARŞI ALTERNATİF UYGULAMA VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, cilt.6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KATILIM BANKALARININ DAĞITTIĞI AYLIK KÂR PAYI ORANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: (2010-2017)

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.555-565, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Sendika Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği

urkish Scientific Researhes Journal, cilt.3, ss.93-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI (2005-2015)

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika, cilt.13, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETLERİNİNPERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.17-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EZBERCİ ÖĞRENMEYE KARŞI ALTERNATİF UYGULAMA VEKARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

5. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020

2017 Gi̇rdi̇ Çikti Tablosunun Ras Yöntemi̇yle Tahmi̇ni̇ ve Çoğaltan Anali̇zi̇

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 Mayıs - 05 Nisan 2018

Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Sendika Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Eylül 2017

FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ:BIST UYGULAMASI

2. Lisanüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIKŞİRKETLERİNİN PERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015

1.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİSEMPOZYUMU, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri