Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Chemıstry Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Grafen temelli nanokompozitlerin süperkapasitör uygulamalari i̇çin performanslarinin i̇ncelenmesi

  Ankara University, Instıtute Of Scıence

 • 2013 Postgraduate

  Grafen temelli polianilin gümüş nanotanecik nanokompozitlerinin sentez ve karakterizasyonu

  Ankara University, Instıtute Of Scıence