Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ATRIAL FIBRILASYON SONUCU MULTIPLE ORGAN EMBOLISI

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018