Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ELFRIEDE JELINEK’İN PİYANİST ADLI ESERİNDE ŞİDDETİN METAFORİK ANLATIMI VE GÖSTERGESEL NESNELERİ İLE MEKÂNLARI

International Social Science Journal, vol.6, no.74, pp.5327-5335, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Der Ort des Noemas in den Östlichen und Westlichen Dichotomien: Frauenkörper und Diskurse

diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edmund Husserl İle Anımsama Göstergesi Olarak 11 Eylül Müzesi’xxne Dair Anlam Arayışı

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK BAĞLAMINDA ALMANYADA III. VE IV. KUŞAK TÜRKLERDE ENTEGRASYON SÜRECİ VE ‘ALMANYALI TÜRK’ KİMLİĞİ (DEUTSCHTÜRKE DEUTSCH - TÜRKE)

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science, no.46, pp.409-420, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eril Tahakkümün İmgesi Olarak Edebiyatta Kadın

Journal of Social Humanities Sciences Research, vol.4, no.4, pp.582-588, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu ve Batı Dikotomisinde Noemaların Mekanı: Kadın Bedeni ve Söylemleri

XIV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 October 2018

Katharina Blum’xxun Öz Yaşam Öyküsünde Yaşamın Semiyotiğine Dair Düşünümler

XIV Uluslararası Türk Germanistler Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 October 2018

Anne Frank Evi ve Müzesi ile Yaşam Semiyotiğinin Tezahürleri

VII. Komparatistik, Sivas, Turkey, 10 - 12 October 2018

Dekadenz in der türkischen Literatur

Hertsch F., Fischer A. - Kooperationsseminar mit der FAUErlangen zum Themenbereich Dekadenz in Türkischer und Deutscher Literatur, Ankara, Turkey, 15 March 2018

Göstergebilimsel Toplum Sömürge Belleği: 11 Eylül Müzesi

V. BAKEA ULUSLARARASI BATI KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 4 - 06 October 2017

‘AYRI DÜNYALAR’ VE ‘GENÇ KIZ VE ÖLÜM’ ESERLERİNDE PERFORMATİF DİL ARACILIĞIYLA OLUŞTURULAN KADININ KİMLİKSİZ KİMLİĞİ

2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.331-339

All 4 One: Invitation to Transcendence by Savaş and Azad

Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, Ankara, Turkey, 22 - 26 May 2017

Books & Book Chapters

Die Verwandlung des Frauenbildes im Laufe der türkischen Modernisierung: Atatürk und das Frauenbild innerhalb seiner Diskurse

in: Zeitgeist, Nihal Ülner,Erkan Zengin,Sedat Şahin,OnurYılmaz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.1-114, 2019

Die Verwandlung des Frauenbildes im Laufe der türkischen Modernisierung: Atatürk und das Frauenbild innerhalb seiner Diskurse

in: Zeitgeist, Nihal Ülner,Erkan Zengin,Sedat Şahin,OnurYılmaz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.1-114, 2019

Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenimine Dair Bir Öneri: Duruma Uygun Konuşma Dersi (Sprechsituationsunterricht)

in: Her Yönüyle Yabancı Dil Üzerine Araştırmalar 2, Selma Durak Öğüter,Özgül Balcı,Fatih Çolak, Editor, ÇİZGİ kİTAPEVİ, Konya, pp.38-44, 2018

Simülakr Düzenin Mekanı: Bush’un Karar Anları

in: Simülakr Düzenin Mekanı: Bush’un Karar Anları, Erkan Zengin, Sedat Şahin, Onur Yılmaz, Nihat Ülner, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.131-152, 2017