Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2005 - 2012 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim İş Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  BİLİM VE TEKNOLOJİ EKSENİNDE SANATIN PARADİGMATİK DEVİNİMİ: BİYOSANAT

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Educatıonal Scıences

 • 2012 Postgraduate

  Fikret Muallâ ve eserlerine kuramsal bakış

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim İş Eğitimi (Yl) (Tezli)