Scientific Activities

Artistic Activity

  • December 2022 KAYES 2. ULUSLARARASI POSTA SANATI SERGİSİ

  • November 2022 POMO IV ULUSLARARASI POSTA SANATI SERGİSİ

  • April 2022 II. ULUSAL 15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ SERGİSİ

  • March 2022 KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA SERGİSİ "SARMAŞIK"

  • March 2022 I. ULUSLARARASI ARSLANTEPE POSTA SANATI BİENALİ

  • February 2022 2.ULUSLARARASI SANAT VE EDEBİYAT KONGRESİ /21-22 ŞUBAT 2022 / ANKARAULUSLARASI JÜRİLİ ÇEVRİMİÇİ KARMA SERGİ ETKİNLİĞİ

  • October 2019 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100. Yıl Eğitim Sempozyum Sergisi

  • April 2017 Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Sanat Günleri Sempozyumu

  • June 2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri Karma Resim Sergisi