Scientific Activities

Artistic Activity

  • October 2019 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100. Yıl Eğitim Sempozyum Sergisi

  • April 2017 Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Sanat Günleri Sempozyumu

  • June 2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri Karma Resim Sergisi