Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2010 - 2014 Yüksek Lisans

    Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2014 Yüksek Lisans

    TARİHİ ÇERÇEVE, NÜZUL ORTAMI, ÜSLUP VE KONULARI BAKIMINDAN ŞEMS, LEYL VE DUHA SURELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

    Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri