Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Postgraduate

  Sağlık kurumları çalışanlarının sendikal örgütlenme konusundaki davranışlarının cinsiyet temelinde incelenmesi Isparta ili merkez kamu hastaneleri örneği

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler (Yl) (Tezli)