Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2009 - 2012 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Yüksek Lisans

  Sağlık kurumları çalışanlarının sendikal örgütlenme konusundaki davranışlarının cinsiyet temelinde incelenmesi Isparta ili merkez kamu hastaneleri örneği

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler (Yl) (Tezli)