Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk’ün Sivas’taki Ocağı

Hayat Ağacı, sa.38, ss.4-8, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Büyüklere Yazıp Küçüklere Okutabilmek

Hece, sa.265, ss.707-709, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Karakteristik Bir İlhan Geçer Şiiri: Bir Şehrin Hikâyesi

Türk Dili, sa.792, ss.136-140, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Fecr i Ati Topluluğu ve Musavver Muhit Mecmuası

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.35, ss.43-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necip Fazıl ın Ütopyasında Şiir ve Şair

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hayatının Ana Çizgileriyle Ahmet Kutsi Tecer

Türk Kültürünün Büyük Emektarı Ahmet Kutsi Tecer Sempozyumu, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018

Bir Kadın Akademisyenin Feminist Eğilimleri: Nazan Bekiroğlu’nun Romanlarında Kadınlar

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, 4 - 06 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

İstiklal Marşı’nda İstiklal Kavramı

Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan, Delice İbrahim, Erdoğan Taş Mehtap, Yekbaş Hakan, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.717-719, 2019