Asst. Prof. ANIL CAN BİRDAL


Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Fotogrametri ve Uzaktan Alg.


Research Areas: Agriculture, Forestry, Environmental Engineering, Geological Engineering, Information Systems, Communication and Control Engineering

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

70

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

100

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2017 - 2022

2017 - 2022

Doctorate

Eskişehir Technical University, Institute of Science, Department Of Remote Sensıng And Geographıc Informatıon Systems, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Department Of Remote Sensıng And Geographıc Informatıon Systems, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Undergraduate

Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

Pinus nigra biomass estimation with unmanned aerial vehicles (an example of Sivas Cumhuriyet University campus)

Eskişehir Technical University, Institute of Science, Remote Sensing and Geographical Information Systems

2016

2016

Postgraduate

Ağaç Yüksekliklerinin Belirlenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı (Eskişehir Kent Ormanı Örneği) Sustainable Development

Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Agriculture

Forestry

Environmental Engineering

Geological Engineering

Information Systems, Communication and Control Engineering

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Managerial Experience

2014 - 2017

2014 - 2017

Erasmus Program Institutional Coordinator

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Farabi Program Institutional Coordinator

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Non Academic Experience

2012 - 2012

2012 - 2012

Harita Mühendisi

İnan Harita

2011 - 2011

2011 - 2011

Stajer

Laser Scanning Europe Şirketi (Magdeburg/Almanya)

2010 - 2010

2010 - 2010

Stajer

Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İnsansız Hava Araçları

Undergraduate

Undergraduate

Geographic Information Systems Application

Undergraduate

Undergraduate

Analytical Geometry and Trigonometry

Undergraduate

Undergraduate

Mühendislik Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Sayısal Yükseklik Modeli

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Toplu Taşımaya Yönelik Android Tabanlı Durak Bilgi Sistemi Uygulaması

Başaran A. T., Özmet H. C., Birdal A. C., Türk T.

TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019

2019

2019

Structure From Motion and Unmanned Aerial System Photogrammetry

Birdal A. C., Türk T.

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019

2018

2018

ANDROID-BASED PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM: A CASE STUDY IN SIVAS PROVINCE

Aykurt M., Deniz A. A., Sugölü G. B., Birdal A. C., Türk T.

Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), Mersin, Turkey, 26 - 27 October 2018, vol.1, pp.74-78

2018

2018

ANDROID-BASED STUDENT DORMITORY INFORMATION SYSTEM: A CASE STUDY IN SIVAS PROVINCE

Aktaş M. N., Dilek B., Abiç T., Birdal A. C., Türk T.

Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), Mersin, Turkey, 26 - 27 October 2018, vol.1, pp.78-82

2018

2018

INTEGRATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

Türk T., Birdal A. C., Gürsoy Ö., Atun R.

4th International Scientific Conference on Geobalcanica, Ohrid, Macedonia, 15 - 16 May 2018, pp.605-613 Creative Commons License identifier

2017

2017

Detecting Suitable Areas for Wind Power Plant by the use of GIS: A Case Study of Sivas Province

ATUN R., GÜRSOY Ö., BİRDAL A. C.

UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, 15-18 November 2017, Adana, Turkey., Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.260-268

2017

2017

Estimating Tree Heights and Crowns from an Unmanned Aerial Vehicle with Consumer-Grade Camera Systems

Birdal A. C., Avdan U., Türk T.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017

2017

2017

Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province

BİRDAL A. C., KORKMAZ E., ERŞEN G., ATUN R., TÜRK T.

UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017 Sustainable Development

2017

2017

Android Ortamında Kent Rehberi Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği

Tamer T., Birdal A. C., Türk T.

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2017

2017

2017

En Uygun Arazi Kullanım Planlarının CBS ile İncelenmesi: Sivas İli Örneği

Köse D. D., Birdal A. C., Türk T.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 27 - 29 April 2017 Sustainable Development

2017

2017

Kent Bilgi Sistemi (KBS) Çalışmalarında Kullanıcı Arayüz Programının Gerekliliği: Erzurum İli Örneği

Köse D. D., Birdal A. C., Türk T.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 27 - 29 April 2017

2016

2016

Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi

Karaca C., BİRDAL A. C., TÜRK T.

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016

2016

2016

İnsansız Hava Araçları ile Elde Edilen Verilerden Ağaç Yüksekliklerinin Tahmin Edilmesi

BİRDAL A. C., AVDAN U., TÜRK T.

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016

2015

2015

Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarındaki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

Türk T., Görüm T., Birdal A. C., Selçuk O.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2015), Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015

2015

2015

Determining and Monitoring The Water Quality of Kızılırmak River of Turkey First Results

GÜRSOY Ö., BİRDAL A. C., ÖZYONAR F., KASAKA E.

The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-7/W3, 201536th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 11 - 15 May 2015, pp.1469-1474 Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

The Water Quality Assesment of Kizilirmak River of Turkey First Results

GÜRSOY Ö., BİRDAL A. C., ÖZYONAR F., KASAKA E.

Mapping Water Bodies from Space - MWBS 2015 (Frascati/Rome/Italy), 18 - 19 March 2015

2014

2014

Farklı Uydu Verilerinin Bant Birleştirilmesinden Sonra Spektral Sınıflandırmalarda Kullanılması

GÜRSOY Ö., BİRDAL A. C.

5. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (İstanbul), İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014

Supported Projects

2020 - 2022

2020 - 2022

Forest Biomass Estimation by Remote Sensing TechniquesSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract)
Birdal A. C., Avdan U.(Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 70

h-index (WOS): 2