Öğr.Gör.

ADİL ÇELİK


Edebiyat Fakültesi

Türk Halkbilimi Bölümü

Toplumsal Uygulamalar Anabilim Dalı

Biyografi

1986 Afyonkarahisar doğumludur. 2004 Yılında Afyon Milli Piyango Anadolu Lisesi'ni, 2010 Yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fekültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 2012 Yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı'nda yüksek lisans, 2019 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. 2012 yılından bu yana Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

2012 - 2019

2012 - 2019

Doktora

Gazi Üniversitesi, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Türkiye

2004 - 2010

2004 - 2010

Lisans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Türk anlatı geleneğinde stereotipler Creative Commons License

Gazi Üniversitesi

2012

2012

Yüksek Lisans

Kırgız Türklerinin arkaik destanlarında mitik unsurlar

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Halkbilimi Medya İlişkileri

Lisans

Lisans

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

Lisans

Lisans

Halkbilimi Semineri - ll

Lisans

Lisans

Halk Masalları

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi ve Destanları - l

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi - ll

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi ve Destanları - ll

Lisans

Lisans

Halkbilimine Giriş - l

Lisans

Lisans

Sözlü Tarih Araştırmaları

Lisans

Lisans

Halkbilimine Giriş - ll

Lisans

Lisans

Beden Folkloru

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi/Tezi

Lisans

Lisans

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi ve Destanları

Lisans

Lisans

Şamanizm Araştırmaları

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi ve Destanları - l

Lisans

Lisans

Halkbilimi Semineri - l

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi/Tezi

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Mitoloji

Lisans

Lisans

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

Lisans

Lisans

Sinema ve Halk Kültürü

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi ve Destanları - ll

Lisans

Lisans

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

Lisans

Lisans

Dinler Tarihine Giriş

Lisans

Lisans

Şamanizm Araştırmaları

Lisans

Lisans

Halkbilimine Giriş I

Lisans

Lisans

Halk Gülmecesi

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı IV

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi ve Destanları II

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi - l

Lisans

Lisans

Halkbilimi Medya İlişkisi

Lisans

Lisans

Türk Kültür Tarihine Genel Bakışlar I

Lisans

Lisans

Halk Gülmecesi

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi I

Lisans

Lisans

Halkbilimi Semineri

Lisans

Lisans

Halkbilimine Giriş II

Lisans

Lisans

Halk Mimarisi

Lisans

Lisans

Kültürel Animasyon Tasarımcılığı

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi ve Destanları

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı I

Lisans

Lisans

Halk Masalları

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı III

Lisans

Lisans

Türk Kültür Tarihine Genel Bakışlar II

Lisans

Lisans

Çocuk Oyun ve Oyuncakları

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi ve Destanları I

Lisans

Lisans

Beden Folkloru

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi I

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı IV

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı IV

Lisans

Lisans

Mitoloji II

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı III

Lisans

Lisans

Halkbilimi Turizm İlişkileri

Lisans

Lisans

Halk Oyun ve Sporları

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı III

Lisans

Lisans

Mitoloji - ll

Lisans

Lisans

Halk Tiyatrosu

Lisans

Lisans

Mitoloji - II

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı - l

Lisans

Lisans

Mitoloji - ll

Lisans

Lisans

Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı - l

Lisans

Lisans

Türk Dili ve Kompozisyon - l

Lisans

Lisans

Şehir ve Kültür

Lisans

Lisans

Yazılı Kaynaklarda Halkbilimi

Lisans

Lisans

Halk Hekimliği

Lisans

Lisans

El Sanatları

Lisans

Lisans

Halk Dansları

Lisans

Lisans

Türk Edebiyatına Giriş - ll

Lisans

Lisans

Halk Mutfağı

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı - ll

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı - ll

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı I

Lisans

Lisans

Kazak Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

Lisans

Lisans

Halkbiliminde Yaratıcı Yazarlık

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil - ll

Lisans

Lisans

Kazak Türkçesi

Lisans

Lisans

Gelenek, Görenekler ve Halk İnaçları

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil - l

Lisans

Lisans

Türk Eğlence Kültürü

Lisans

Lisans

Festivaleller ve Şölenler

Lisans

Lisans

Halk Edebiyatı I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Kurgunun Harcı Olarak Türkü: Behzat Ç. Dizisinde Türkülerin Kullanımı

ÇELİK A.

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, sa.5, ss.18-29, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TÜRK SÖZLÜ ANLATI GELENEĞİNDE HIRİSTİYAN İMAJI

ÇELİK A.

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, cilt.12, sa.28, ss.902-924, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Mitleri Yeniden Üretmek ya da Uygulamalı Halkbilimi Bağlamında Atsız’xxın Romancılığı

ÇELİK A.

Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, sa.11, ss.352-364, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Modern Bir Hikâyeci Olarak Netflix ve Bu Platformun Yerli İçeriklerinde Üretilen Türkiye İmajı

ÇELİK A.

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020, Van, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2020, ss.138-148

2019

2019

Biçimsel ve İşlevsel Nitelikleriyle Türk Halk Anlatılarında Arap/Zenci İmajı

ÇELİK A.

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.337-349

2017

2017

Politik Motivasyonlarla Geleneğin Yeniden Yaratılması Süreci Üzerine

ÇELİK A.

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 20 - 23 Kasım 2017

2017

2017

Kimlik Ötekilik ve Mekân İlişkisi Kapsamında Billur Köşk Masalları’nda Toprak Sembolizmi

ÇELİK A.

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, 13 - 15 Ekim 2017

2012

2012

Kültürün Aktarılması Bağlamında Kırgız Türklerinin Arkaik Destanları

ÇELİK A.

Kültürel Mirasın Aktarımı ve Eğitim Çalıştayı, Türkiye, 25 - 26 Aralık 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kırgız Arkaik Destanları ve Mitoloji

ÇELİK A.

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2020

2019

2019

Kimlik Ötekilik ve Mekân İlişkisi Kapsamında Billur Köşk Masalları’nda Toprak Sembolizmi

ÇELİK A.

Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan, Mehtap Erdoğan Taş, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.753-758, 2019

2019

2019

Dede Korkut Anlatılarından XXI. Yüzyıla Avcı Folklorundaki Süreklilik ve Dönüşümlerin Ekoeleştirel Bir Analizi

ÇELİK A.

Ekoeleştiri Folklor ve Edebiyat İncelemeleri, Adil ÇELİK, Altuğ ORTAKCI, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.81-106, 2019

2018

2018

Türk Toplumunun Sözel Belleğindeki Al Karısı Tasarımları Üzerine

ÇELİK A.

Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, Altuğ Ortakcı, Editör, Kesit Yayınevi, Sivas, ss.71-86, 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Kültür Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiDuyurular & Dokümanlar