Lect.

ADİL ÇELİK


Edebiyat Fakültesi

Türk Halkbilimi Bölümü

Toplumsal Uygulamalar Anabilim Dalı

Biography

1986 Afyonkarahisar doğumludur. 2004 Yılında Afyon Milli Piyango Anadolu Lisesi'ni, 2010 Yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fekültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 2012 Yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı'nda yüksek lisans, 2019 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. 2012 yılından bu yana Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Education Information

2012 - 2019

2012 - 2019

Doctorate

Gazi University, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Post Graduate

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

2004 - 2010

2004 - 2010

Under Graduate

Kütahya Dumlupinar University, Faculty Of Arts And Scıences, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Türk anlatı geleneğinde stereotipler Creative Commons License

Gazi University

2012

2012

Post Graduate

Kırgız Türklerinin arkaik destanlarında mitik unsurlar

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Lecturer

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

2018 - Continues

2018 - Continues

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Courses

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimi Medya İlişkileri

Under Graduate

Under Graduate

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimi Semineri - ll

Under Graduate

Under Graduate

Halk Masalları

Under Graduate

Under Graduate

Türk Mitolojisi ve Destanları - l

Under Graduate

Under Graduate

Araştırma Projesi - ll

Under Graduate

Under Graduate

Türk Mitolojisi ve Destanları - ll

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimine Giriş - l

Under Graduate

Under Graduate

Sözlü Tarih Araştırmaları

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimine Giriş - ll

Under Graduate

Under Graduate

Beden Folkloru

Under Graduate

Under Graduate

Bitirme Ödevi/Tezi

Under Graduate

Under Graduate

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

Under Graduate

Under Graduate

Türk Mitolojisi ve Destanları

Under Graduate

Under Graduate

Şamanizm Araştırmaları

Under Graduate

Under Graduate

Türk Mitolojisi ve Destanları - l

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimi Semineri - l

Under Graduate

Under Graduate

Bitirme Ödevi/Tezi

Under Graduate

Under Graduate

Karşılaştırmalı Mitoloji

Under Graduate

Under Graduate

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

Under Graduate

Under Graduate

Sinema ve Halk Kültürü

Under Graduate

Under Graduate

Türk Mitolojisi ve Destanları - ll

Under Graduate

Under Graduate

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

Under Graduate

Under Graduate

Dinler Tarihine Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Şamanizm Araştırmaları

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimine Giriş I

Under Graduate

Under Graduate

Halk Gülmecesi

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı IV

Under Graduate

Under Graduate

Türk Mitolojisi ve Destanları II

Under Graduate

Under Graduate

Araştırma Projesi - l

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimi Medya İlişkisi

Under Graduate

Under Graduate

Türk Kültür Tarihine Genel Bakışlar I

Under Graduate

Under Graduate

Halk Gülmecesi

Under Graduate

Under Graduate

Bitirme Ödevi I

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimi Semineri

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimine Giriş II

Under Graduate

Under Graduate

Halk Mimarisi

Under Graduate

Under Graduate

Kültürel Animasyon Tasarımcılığı

Under Graduate

Under Graduate

Türk Mitolojisi ve Destanları

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı I

Under Graduate

Under Graduate

Halk Masalları

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı III

Under Graduate

Under Graduate

Türk Kültür Tarihine Genel Bakışlar II

Under Graduate

Under Graduate

Çocuk Oyun ve Oyuncakları

Under Graduate

Under Graduate

Türk Mitolojisi ve Destanları I

Under Graduate

Under Graduate

Beden Folkloru

Under Graduate

Under Graduate

Araştırma Projesi I

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı IV

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı IV

Under Graduate

Under Graduate

Mitoloji II

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı III

Under Graduate

Under Graduate

Halkbilimi Turizm İlişkileri

Under Graduate

Under Graduate

Halk Oyun ve Sporları

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı III

Under Graduate

Under Graduate

Mitoloji - ll

Under Graduate

Under Graduate

Halk Tiyatrosu

Under Graduate

Under Graduate

Mitoloji - II

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı - l

Under Graduate

Under Graduate

Mitoloji - ll

Under Graduate

Under Graduate

Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı - l

Under Graduate

Under Graduate

Türk Dili ve Kompozisyon - l

Under Graduate

Under Graduate

Şehir ve Kültür

Under Graduate

Under Graduate

Yazılı Kaynaklarda Halkbilimi

Under Graduate

Under Graduate

Halk Hekimliği

Under Graduate

Under Graduate

El Sanatları

Under Graduate

Under Graduate

Halk Dansları

Under Graduate

Under Graduate

Türk Edebiyatına Giriş - ll

Under Graduate

Under Graduate

Halk Mutfağı

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı - ll

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı - ll

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı I

Under Graduate

Under Graduate

Kazak Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

Under Graduate

Under Graduate

Halkbiliminde Yaratıcı Yazarlık

Under Graduate

Under Graduate

Mesleki Yabancı Dil - ll

Under Graduate

Under Graduate

Kazak Türkçesi

Under Graduate

Under Graduate

Gelenek, Görenekler ve Halk İnaçları

Under Graduate

Under Graduate

Mesleki Yabancı Dil - l

Under Graduate

Under Graduate

Türk Eğlence Kültürü

Under Graduate

Under Graduate

Festivaleller ve Şölenler

Under Graduate

Under Graduate

Halk Edebiyatı I

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Stranger Image in Hajj Narratives

ÇELİK A.

MILLI FOLKLOR, no.130, pp.110-119, 2021 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Kültürel Şizofreniden Üretilen Mizah: "Aşkımızın Meyvesi Aytek"

ÇELİK A.

folklor/edebiyat, vol.27, no.107, pp.813-838, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Ateşin Mitolojik Kökeni: Türk ve Yunan Mitolojilerindeki Tasarımların Karşılaştırılması

ÇELİK A.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.27, pp.304-318, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Kurgunun Harcı Olarak Türkü: Behzat Ç. Dizisinde Türkülerin Kullanımı

ÇELİK A.

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.18-29, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

TÜRK SÖZLÜ ANLATI GELENEĞİNDE HIRİSTİYAN İMAJI

ÇELİK A.

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.12, no.28, pp.902-924, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Mitleri Yeniden Üretmek ya da Uygulamalı Halkbilimi Bağlamında Atsız’xxın Romancılığı

ÇELİK A.

Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.11, pp.352-364, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Modern Bir Hikâyeci Olarak Netflix ve Bu Platformun Yerli İçeriklerinde Üretilen Türkiye İmajı

ÇELİK A.

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020, Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, pp.138-148

2019

2019

Biçimsel ve İşlevsel Nitelikleriyle Türk Halk Anlatılarında Arap/Zenci İmajı

ÇELİK A.

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.337-349

2017

2017

Politik Motivasyonlarla Geleneğin Yeniden Yaratılması Süreci Üzerine

ÇELİK A.

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 20 - 23 November 2017

2017

2017

Kimlik Ötekilik ve Mekân İlişkisi Kapsamında Billur Köşk Masalları’nda Toprak Sembolizmi

ÇELİK A.

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, 13 - 15 October 2017

2012

2012

Kültürün Aktarılması Bağlamında Kırgız Türklerinin Arkaik Destanları

ÇELİK A.

Kültürel Mirasın Aktarımı ve Eğitim Çalıştayı, Turkey, 25 - 26 December 2012

Books & Book Chapters

2021

2021

Âşıklık Geleneğinden Rock Müziğe Değerini Kaybetmeyen Bir Taşlama: "Şeytan Bunun Neresinde?"

ÇELİK A.

in: Doğan Kaya Armağanı 70. Yaş Hatırası, Serhat S. Yılmaz, Editor, Vilayet Kitabevi, Sivas, pp.455-469, 2021

2020

2020

Kırgız Arkaik Destanları ve Mitoloji

ÇELİK A.

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2020

2019

2019

Kimlik Ötekilik ve Mekân İlişkisi Kapsamında Billur Köşk Masalları’nda Toprak Sembolizmi

ÇELİK A.

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan, Mehtap Erdoğan Taş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.753-758, 2019

2019

2019

Dede Korkut Anlatılarından XXI. Yüzyıla Avcı Folklorundaki Süreklilik ve Dönüşümlerin Ekoeleştirel Bir Analizi

ÇELİK A.

in: Ekoeleştiri Folklor ve Edebiyat İncelemeleri, Adil ÇELİK, Altuğ ORTAKCI, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.81-106, 2019

2018

2018

Türk Toplumunun Sözel Belleğindeki Al Karısı Tasarımları Üzerine

ÇELİK A.

in: Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, Altuğ Ortakcı, Editor, Kesit Yayınevi, Sivas, pp.71-86, 2018

Scientific Refereeing

December 2019

December 2019

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

October 2019

October 2019

Kültür Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

October 2019

October 2019

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Other Indexed JournalAnnouncements & Documents