Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Lecturer PhD

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

 • 2018 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü

Courses

 • Undergraduate Halkbilimi Medya İlişkileri

 • Undergraduate Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

 • Undergraduate Halkbilimi Semineri - ll

 • Undergraduate Halk Masalları

 • Undergraduate Türk Mitolojisi ve Destanları - l

 • Undergraduate Araştırma Projesi - ll

 • Undergraduate Türk Mitolojisi ve Destanları - ll

 • Undergraduate Halkbilimine Giriş - l

 • Undergraduate Sözlü Tarih Araştırmaları

 • Undergraduate Halkbilimine Giriş - ll

 • Undergraduate Beden Folkloru

 • Undergraduate Bitirme Ödevi/Tezi

 • Undergraduate Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

 • Undergraduate Türk Mitolojisi ve Destanları

 • Undergraduate Şamanizm Araştırmaları

 • Undergraduate Türk Mitolojisi ve Destanları - l

 • Undergraduate Halkbilimi Semineri - l

 • Undergraduate Bitirme Ödevi/Tezi

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Mitoloji

 • Undergraduate Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

 • Undergraduate Sinema ve Halk Kültürü

 • Undergraduate Türk Mitolojisi ve Destanları - ll

 • Undergraduate Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

 • Undergraduate Dinler Tarihine Giriş

 • Undergraduate Şamanizm Araştırmaları

 • Undergraduate Halkbilimine Giriş I

 • Undergraduate Halk Gülmecesi

 • Undergraduate Halk Edebiyatı IV

 • Undergraduate Türk Mitolojisi ve Destanları II

 • Undergraduate Araştırma Projesi - l

 • Undergraduate Halkbilimi Medya İlişkisi

 • Undergraduate Türk Kültür Tarihine Genel Bakışlar I

 • Undergraduate Halk Gülmecesi

 • Undergraduate Bitirme Ödevi I

 • Undergraduate Halkbilimi Semineri

 • Undergraduate Halkbilimine Giriş II

 • Undergraduate Halk Mimarisi

 • Undergraduate Kültürel Animasyon Tasarımcılığı

 • Undergraduate Türk Mitolojisi ve Destanları

 • Undergraduate Halk Edebiyatı I

 • Undergraduate Halk Masalları

 • Undergraduate Halk Edebiyatı III

 • Undergraduate Türk Kültür Tarihine Genel Bakışlar II

 • Undergraduate Çocuk Oyun ve Oyuncakları

 • Undergraduate Türk Mitolojisi ve Destanları I

 • Undergraduate Beden Folkloru

 • Undergraduate Araştırma Projesi I

 • Undergraduate Halk Edebiyatı IV

 • Undergraduate Halk Edebiyatı IV

 • Undergraduate Mitoloji II

 • Undergraduate Halk Edebiyatı III

 • Undergraduate Halkbilimi Turizm İlişkileri

 • Undergraduate Halk Oyun ve Sporları

 • Undergraduate Halk Edebiyatı III

 • Undergraduate Mitoloji - ll

 • Undergraduate Halk Tiyatrosu

 • Undergraduate Mitoloji - II

 • Undergraduate Halk Edebiyatı - l

 • Undergraduate Mitoloji - ll

 • Undergraduate Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı

 • Undergraduate Halk Edebiyatı - l

 • Undergraduate Türk Dili ve Kompozisyon - l

 • Undergraduate Şehir ve Kültür

 • Undergraduate Yazılı Kaynaklarda Halkbilimi

 • Undergraduate Halk Hekimliği

 • Undergraduate El Sanatları

 • Undergraduate Halk Dansları

 • Undergraduate Türk Edebiyatına Giriş - ll

 • Undergraduate Halk Mutfağı

 • Undergraduate Halk Edebiyatı - ll

 • Undergraduate Halk Edebiyatı - ll

 • Undergraduate Halk Edebiyatı I

 • Undergraduate Kazak Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

 • Undergraduate Halkbiliminde Yaratıcı Yazarlık

 • Undergraduate Mesleki Yabancı Dil - ll

 • Undergraduate Kazak Türkçesi

 • Undergraduate Gelenek, Görenekler ve Halk İnaçları

 • Undergraduate Mesleki Yabancı Dil - l

 • Undergraduate Türk Eğlence Kültürü

 • Undergraduate Festivaleller ve Şölenler

 • Undergraduate Halk Edebiyatı I