Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Stranger Image in Hajj Narratives

MILLI FOLKLOR, vol.17, no.130, pp.110-119, 2021 (Journal Indexed in AHCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kent Belleğinin Yansıma Alanı Olarak Cadde Adları: Sivas Örneği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.45, no.2, pp.117-132, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Atasözlerinde Soy ve Akrabalık

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.2, no.4, pp.2212-2225, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kültürel Şizofreniden Üretilen Mizah: "Aşkımızın Meyvesi Aytek"

folklor/edebiyat, vol.27, no.107, pp.813-838, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Ateşin Mitolojik Kökeni: Türk ve Yunan Mitolojilerindeki Tasarımların Karşılaştırılması

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.27, pp.304-318, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurgunun Harcı Olarak Türkü: Behzat Ç. Dizisinde Türkülerin Kullanımı

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.18-29, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK SÖZLÜ ANLATI GELENEĞİNDE HIRİSTİYAN İMAJI

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.12, no.28, pp.902-924, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mitleri Yeniden Üretmek ya da Uygulamalı Halkbilimi Bağlamında Atsız’xxın Romancılığı

Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.11, pp.352-364, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Folklorcunun Kimliğinin Araştırmaya Etkileri

Türk Halkbilimi Çalışmalarında Yeni Yöntemler Yaklaşımlar Kolokyumu, Sivas, Turkey, 31 May 2022

İnsan-Doğa Bütünselliğinin Türk Mitolojisindeki Kökleri

Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 15 April 2022

Türk Romantizmi ve Bir Uygulama Alanı Olarak Türk Mitolojisi (1908-1923)

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 2 - 05 June 2021, vol.1, pp.183-194

Modern Bir Hikâyeci Olarak Netflix ve Bu Platformun Yerli İçeriklerinde Üretilen Türkiye İmajı

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020, Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, pp.138-148

Geleneğin Kuşatıcılığında Biçimlenen Anti-Modernist Bir Kahraman Olarak Umut Sarıkaya’nın Aytek’i

TOKÜAD-II. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 02 October 2020

Biçimsel ve İşlevsel Nitelikleriyle Türk Halk Anlatılarında Arap/Zenci İmajı

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.337-349

Politik Motivasyonlarla Geleneğin Yeniden Yaratılması Süreci Üzerine

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 20 - 23 November 2017

Kültürün Aktarılması Bağlamında Kırgız Türklerinin Arkaik Destanları

Kültürel Mirasın Aktarımı ve Eğitim Çalıştayı, Turkey, 25 - 26 December 2012

Books & Book Chapters

Türk Folklorunda Levirat

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2022

İnsan-Doğa Bütünselliğinin Türk Mitolojisindeki Kökleri

in: Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi, Yolcu, Mehmet Ali, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.99-112, 2022

Âşıklık Geleneğinden Rock Müziğe Değerini Kaybetmeyen Bir Taşlama: "Şeytan Bunun Neresinde?"

in: Doğan Kaya Armağanı 70. Yaş Hatırası, Serhat S. Yılmaz, Editor, Vilayet Kitabevi, Sivas, pp.455-469, 2021

Kırgız Arkaik Destanları ve Mitoloji

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2020

Kimlik Ötekilik ve Mekân İlişkisi Kapsamında Billur Köşk Masalları’nda Toprak Sembolizmi

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan, Mehtap Erdoğan Taş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.753-758, 2019

Dede Korkut Anlatılarından XXI. Yüzyıla Avcı Folklorundaki Süreklilik ve Dönüşümlerin Ekoeleştirel Bir Analizi

in: Ekoeleştiri Folklor ve Edebiyat İncelemeleri, Adil ÇELİK, Altuğ ORTAKCI, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.81-106, 2019

Türk Toplumunun Sözel Belleğindeki Al Karısı Tasarımları Üzerine

in: Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, Altuğ Ortakcı, Editor, Kesit Yayınevi, Sivas, pp.71-86, 2018

Episodes in the Encyclopedia