Education Information

Education Information

  • 2003 - 2008 Expertise In Medicine

    Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1992 - 1998 Undergraduate

    Ankara University, Faculty Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

  • 2008 Expertise In Medicine

    Spinal blok planlanan alt ekstremite cerrahilerinde, intratekal levobupivakain ve bupivakain hidroklorür uygulamalarına, intratekal ketamin ilavesinin karşılaştırılması

Foreign Languages

  • C2 Mastery English