Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Liver resection with a new technique

Cumhuriyet Medical Journal, vol.36, no.2, pp.221-226, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Persistent status epilepticus due to bupropion intoxication

Anaesthesia, Pain and Intensive Care, vol.16, no.3, pp.302-304, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

The relation of hemogram parameters with mortality in intensive care patients.

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, vol.24, no.4, pp.165-171, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Chemopreventive Effects of Hydatid Disease on Experimental Breast Cancer

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, vol.16, no.4, pp.1391-1395, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Treatment of a Patient with Glossopharyngeal Neuralgia by the Anterior Tonsillar Pillar Method

Case Reports in Neurology, vol.3, no.1, pp.27-31, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Subglottik halkaya bağlı beklenmeyen zor entübasyon

Dicle Medical Journal, vol.37, no.1, pp.64-66, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Laparoskopik bariatrik cerrahinin serebral oksijenizasyon üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi, Sivas, Turkey, 7 - 11 November 2018

The effects of sedative agents used in intensive care unit on Qt interval

14. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.8, pp.11-36

DESFLURAN VE SEVOFLURANIN ORTA KULAK BASINCINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi "TARK 2012, Turkey, 7 - 11 November 2012

Books & Book Chapters

CURRENT APPROACHES TO REMOVE PRE-OPERATIVE ANXIETY DURING ANESTHESIA EXAMINATION

in: Medical Diagnosis and Treatment Methods in Surgical Medical Sciences, Assoc. Prof. Dr. Ahmet Cemil ISBIR, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-124, 2020

ANESTEZİ POLİKLİNİĞİNDE PRE-OPERATİF ANKSİYETEYİ GİDERMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR …

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Halit Demir, Prof. Dr. Nizami Duran, Editor, IVPE, pp.1-8, 2020

CURRENT APPROACHES TO REMOVE PRE-OPERATIVE ANXIETY DURING ANESTHESIA EXAMINATION

in: Medical Diagnosis and Treatment Methods in Surgical Medical Sciences , Isbir Ahmet Cemil, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-8, 2020

Malign Mezotelyomada Akut Ağrı Tedavisi

in: Her Yönüyle Plevra ve Hastalıkları, Şahin Ekber,Karadayı Şule,Katrancıoğlu Özgür, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.251-254, 2020